Croeso i Ysgol y Graig

Croeso i Ysgol y Graig; ysgol gynradd wedi ei leoli yn nhref Llangefni ar Ynys Môn. Mae dros 380 o blant rhwng 3 ac 11 oed yn mynychu'r ysgol.

Mae ein staff yn gweithio yn galed i sicrhau fod y plant yn cael y cychwyn gorau i fywyd. Rydym yn lwcus o gael adeilad newydd a agorwyd yn 2009.

20.03.20 Llythyr Diweddariad - Covid-19

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092