Borth (Blwyddyn 2)

Croeso i dudalen dosbarth Borth.

Athrawes dosbarth: Mrs Bethan Haf Rowlands
Cymhorthydd dosbarth: Mrs Nicola Roberts
Athro CPA: Mr Jonathan Jones
Ymarfer corff: Bydd ein gwers ni ar ddydd Llun

Llyfrau Darllen: Llyfrau darllen i’w dychwelyd yn ddyddiol. Bydd eich plentyn yn derbyn llyfr darllen newydd yn wythnosol. Gallwch gofnodi ar Seesaw.

Gwaith Cartref: Ar ddydd Gwener bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar bapur neu ar Google Classroom. Gofynnaf yn garedig i chi annog eich plentyn i gwblhau'r gwaith erbyn y dydd Llun canlynol.

Cymorth / Ymholiad: Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema: ‘Fi a’m dychymyg’.

‘Fi a’m dychymyg’ yw teitl ein thema y tymor hwn. Cawn gyfle i ddysgu enwau a labelu ein sgerbwd. Ein cylch bywyd fel pobl yn ogystal â chylch bywyd anifeiliaid a chreaduriaid. Yn ystod y thema byddwn yn ymweld â Nant y Pandy.
Caiff y plant fewnbwn a llais yn ein cynllunio.

Byddwn yn ymarfer ein sgiliau gwaith cyfrifo yn y pen, ymarferion y pedair rheol gyda chyfle i atgyfnerthu’r sgiliau yn ein gwaith them alle bo hynny’n bosib.
Caiff y dysgwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu.

Rydym yn hybu ein dysgwyr i gadw’r corff yn iach; yn gorfforol ac yn feddyliol. Byddent yn derbyn gwersi ffitrwydd, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dwf.

Gwefannau defnyddiol:

Hwb Logo

Hwb

 

Logo Numbots

Numbots

 

 

Mae eich plentyn wedi derbyn manylion mewn-gofnodi i ddefnyddio'r gwefannau / apps uchod adref yn ogystal â'r dosbarth.

Diolch yn fawr,
Mrs Bethan H Rowlands

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092