Borth (Blwyddyn 2)

Croeso i dudalen dosbarth Borth.

Athrawes dosbarth: Mrs Bethan Haf Rowlands
Cymhorthydd dosbarth: Mrs Nicola Roberts a Miss Ffion Owen-Roberts
Athro CPA: Mrs Lisa Thomas

Ymarfer corff: Bydd ein gwers ni ar fore Llun

Llyfrau Darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn ac i gofnodi ar Seesaw.

Cymorth / Ymholiad: Cysylltwch drwy neges Seesaw.

  • Gwybodaeth Dosbarth Borth

Gwefannau defnyddiol:

Mae eich plentyn wedi derbyn manylion mewn-gofnodi i ddefnyddio'r gwefannau / apps uchod adref yn ogystal â'r dosbarth.

Diolch yn fawr,
Mrs Bethan H Rowlands

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092