Borth (Blwyddyn 2)

Croeso i dudalen dosbarth Borth.

Athrawes: Mrs Bethan Haf Rowlands
Cymhorthydd dosbarth: Mrs Nicola Roberts

Llyfrau Darllen: Llyfrau darllen i’w dychwelyd yn ddyddiol. Bydd eich plentyn yn derbyn llyfr darllen newydd yn wythnosol.

Gwaith Cartref: Ar ddydd Gwener bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar bapur neu ar Google Classroom. Gofynnaf yn garedig i chi annog eich plentyn i gwblhau'r gwaith erbyn y dydd Llun canlynol, er mwyn derbyn marc dojo!

Addysg Gorfforol: Bydd y wers addysg gorfforol ar ddydd Llun, felly bydd eich plentyn angen crys t a siorts I’w cadw yn y dosbarth.

Ein thema y tymor hwn yw 'Archwilwyr y Gymuned’, lle byddwn yn astudio Llangefni a’r ardal leol. Ar gychwyn y tymor byddwn yn gofyn am syniadau’r plant, gan eu plethu i mewn i waith y dosbarth yn ystod y tymor. Bydd gwersi pwrpasol wedi eu paratoi i symbylu’r plant i ddysgu a mwynhau, ac i roi profiadau gwerthfawr iddynt.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Gwefannau defnyddiol:

Hwb Logo

Hwb

 

Logo Numbots

Numbots

 

 

Mae eich plentyn wedi derbyn manylion mewn-gofnodi i ddefnyddio'r gwefannau / apps uchod adref yn ogystal â'r dosbarth.

Diolch yn fawr,
Mrs Bethan H Rowlands

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092