Crigyll (Blwyddyn 4)

Croeso i dudalen dosbarth Crigyll

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Crigyll! Plant blwyddyn 4 sydd yn y dosbarth hwn eleni ac rwy’n gobeithio am flwyddyn hapus iawn! Mr Owain Rees Williams ydw i, athro'r dosbarth, a rhai o’m diddordebau ydy chwarae golff a gemau cyfrifiadur, cerdded a thynnu lluniau.

Athro dosbarth: Mr Owain Rees Williams
Athrawon CPA: Mrs Rhian Griffiths
Ymarfer Corff – bydd ein gwers ni ar b’nawn Mawrth

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn, ac i gofnodi ar Seesaw.
Ceir dolenni cyswllt ar Google Clasroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’,‘Giglets’ a Darllenco. Mae’r holl fanylion mewngofnodi wedi eu hanfon adref gyda’ch plentyn.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema:
Pell ac Agos

  • Crynodeb

 

Gwefannau defnyddiol:

 

Our Class Council Representatives

  • Bydis Buarth
  • Cyngor Digidol
  • Cyngor Eco
  • Cyngor Dosbarth
  • Siarter Iaith
  • Ysgol Iach

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092