Crigyll (Blwyddyn 5)

Croeso i dudalen dosbarth Crigyll

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Crigyll! Plant blwyddyn 5 sydd yn y dosbarth hwn eleni ac rwy’n gobeithio am flwyddyn hapus iawn! Mr Owain Rees Williams ydw i, athro'r dosbarth, a rhai o’m diddordebau ydy chwarae golff a gemau cyfrifiadur, cerdded a thynnu lluniau.

Athro CPA: Mr Owain Gwilym

Ymarfer Corff – Bydd ein gwers ni ar bnawn dydd Iau.

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando / darllen a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn / plant, ac i gofnodi yn y llyfr cofnod. Ceir dolenni cyswllt ar Google Classroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’ a ‘Giglets’.

Gwaith cartref: Byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref ar ddydd Gwener drwy’r Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthwyo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Classdojo.

Ein thema: ‘Rhyfel a Heddwch’ ydi ein thema ni, a byddwn yn darganfod sut oedd bywyd pobl yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Bydd mewnbwn y plant yn bwysig i ni wrth gynllunio ein gweithgareddau. Cliciwch YMA i weld ein llwybr dysgu wedi’i ysbrydoli gan y plant.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • Bydis Buarth
  • Cyngor Digidol
  • Cyngor Eco
  • Cyngor Dosbarth
  • Siarter Iaith
  • Ysgol Iach

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092