Llanddwyn (Blwyddyn 2)

Croeso i ddosbarth Llanddwyn!

Athrawes: Mrs Elin Rowlands
Cymorthyddion: Mrs Susan Taylor a Mrs Anwen Roberts
Athrawes CPA: Mrs Lisa Thomas

Llyfrau darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn ac i gofnodi ar Seesaw.

Addysg Gorfforol: Bydd y wers Addysg Gorfforol yn cael ei chynnal bob bore Iau. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau dillad addas ar gyfer y gwersi (crys-t, siorts a trainers).

SeeSaw: Dilynwch ddosbarth eich plentyn ar SeeSaw. Ceir newyddion a llwyddiannau eich plentyn a’r dosbarth ei rannu ar yr app.

  • Thema Llanddwyn Blwyddyn 2

Gwefannau defnyddiol:

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092