Llanddwyn (Blwyddyn 2)

Croeso i dudalen blwyddyn 2, dosbarth Llanddwyn!

Athrawes y dosbarth yw Miss Elin Williams, a’r cymhorthydd dosbarth yw Miss Sasha Jones.
Ein nod yw sicrhau bod pob un plentyn y dosbarth yn hapus ac yn mwynhau yn yr ysgol, edrychwn ymlaen i wylio eich plentyn yn datblygu ac yn ffynnu yn ystod y flwyddyn!

Thema’r tymor cyntaf yw ‘Dathliadau’. Rydym yn dathlu ein bod ni gyd yn ôl yn yr ysgol gyda’n gilydd! Byddwn yn dysgu am lu o ddathliadau pwysig yn ystod bywyd- geni a bedydd, penblwydd, priodas a dathliadau diddorol o amgylch y byd. Yn ogystal, byddwn yn dysgu i werthfawrogi a dathlu’r hyn sy’n arbennig am ni ein hunain.

Trefniadau dosbarth;

  • Gofynnwn yn garedig i’ch plentny ddychweld llyfr darllen i’r ysgol pob Dydd Gwener os gwelwch yn dda. Bydd y plant yn derbyn llyfr newydd i fynd adref gyda nhw pob Dydd Llun.
  • Bydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd pob Dydd Gwener. Ar hyn o bryd, nid oes disgwyl i’r plant newid i ddillad ymarfer corff. Dyler eich plentyn wisgo dillad addas ar Ddydd Gwener os gwelwch yn dda, e.e treinyrs, ‘leggings’/ trowsus chwaraeon.
  • Bydd Gwaith cartref yn cael ei osod unai drwy Google Classroom neu ar bapur.
  • Defnyddiwn classdojo fel y brif ffordd o gysylltu gyda’r cartref, felly pediwch ag oedi i yrru neges os oes ganddoch chi gwestiwn neu ymholiad.
  • Isod, fe welwch wefannau defnyddiol. Mae eich plentyn wedi derbyn manylion mewn-gofnodi ar gyfer y gwefannau hyn eisioes, ac fe annogwn chi i wneud defnydd cyson o’r gwefannau hyn adref.

Edrychwn ymlaen am y flwyddyn gyffrous o’n blaenau!

Diolch am eich cefnogaeth barhaus,

Miss Elin Williams a Miss Sasha Jones

 

Gwefannau defnyddiol:

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd