Llanddwyn (Blwyddyn 2)

Croeso i dudalen blwyddyn 2, dosbarth Llanddwyn!

Athrawes y dosbarth yw Miss Nicola Jones,a’r cymhorthydd dosbarth yw Mrs Michaela Innes.
Ein nod yw sicrhau bod pob un plentyn y dosbarth yn hapus ac yn mwynhau yn yr ysgol, edrychwn ymlaen i wylio eich plentyn yn datblygu ac yn ffynnu yn y dosbarth!

Thema tymor yr Haf yw ‘Y Môr’. Mi fyddem yn dysgu am fywyd cyffrous Môr-ladron enwog, cyn mynd ati i ddysgu am bob math o greaduriaid sydd yn byw yn y Môr. Trip rhithiol i’r Lan y Môr fydd yn ein disgwyl wedyn, wrth i ni ddysgu am ofalu am y Môr, a phob creadur sydd yn byw ynddo.

Trefniadau dosbarth;

  • Gofynnwn yn garedig i’ch plentyn ddychweld llyfr darllen i’r ysgol pob Dydd Gwener os gwelwch yn dda. Bydd y plant yn derbyn llyfr newydd i fynd adref gyda nhw pob Dydd Llun.
  • Bydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd pob Dydd Iau. Ar hyn o bryd, nid oes disgwyl i’r plant newid i ddillad ymarfer corff. Dyler eich plentyn wisgo dillad addas ar Ddydd Iau os gwelwch yn dda, e.e treinyrs, ‘leggings’/ trowsus chwaraeon.
  • Bydd Gwaith cartref yn cael ei osod unai drwy Google Classroom neu ar bapur.
  • Defnyddiwn classdojo fel y brif ffordd o gysylltu gyda’r cartref, felly pediwch ag oedi i yrru neges os oes ganddoch chi gwestiwn neu ymholiad.
  • Isod, fe welwch wefannau defnyddiol. Mae eich plentyn wedi derbyn manylion mewn-gofnodi ar gyfer y gwefannau hyn eisioes, ac fe annogwn chi i wneud defnydd cyson o’r gwefannau hyn adref.

Edrychwn ymlaen am y flwyddyn gyffrous o’n blaenau!

Diolch am eich cefnogaeth barhaus,

Miss Nicola Jones a Mrs Michaela Innes

 

Gwefannau defnyddiol:

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd