Llynnon (Blwyddyn 3 a 4)

Croeso i dudalen dosbarth Llynnon!

Athro dosbarth: Mr Jonathan Jones
Athrawon CPA: Mrs Lisa Thomas
Ymarfer Corff – bydd ein gwers ni ar b’nawn Mawrth.

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn, ac i gofnodi ar Seesaw.

Cyfnod Darllen gyda Mr Jones:
Dydd Llun: Bechgyn Blwyddyn 4
Dydd Mawrth: Genethod Blwyddyn 4
Dydd Mercher: Bechgyn Blwyddyn 3
Dydd Iau: Genethod Blwyddyn 3

Ceir dolenni cyswllt ar Google Clasroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’,‘Giglets’ a Darllenco. Mae’r holl fanylion mewngofnodi wedi eu hanfon adref gyda’ch plentyn ac ar Seesaw.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema: Pell ac Agos

  • Crynodeb

Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • 151121-llynnon-digidol
  • 171121-llynnon-bydis
  • 171121-llynnon-dosbarth
  • 171121-lynnon-eco
  • 171121-lynnon-iach
  • 171121-lynnon-siarter-iaith

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092