Llynnon (Blwyddyn 3 a 4)

Croeso i dudalen dosbarth Llynnon!

Athro dosbarth: Mrs Lisa Thomas
Athrawes CPA: Mrs Rhian Griffiths
Ymarfer Corff: Bydd ein gwers ni ar ddydd Mercher

Llyfrau darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn. Gallwch gofnodi ar Seesaw.

Ceir dolenni cyswllt ar Google Classroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen darllen ‘Reading Eggs’ a ‘Giglets’. Mae’r holl fanylion mewngofnodi ar broffil eich plentyn ar Seesaw.

Gwaith cartref: Yn achlysurol, byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref. Bydd y dasg yn cael ei gosod ar ddydd Gwener a hynny drwy Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthywo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w chwblhau erbyn y dydd Mercher canlynol.

Cymorth / Ymholiad: Cysylltwch drwy neges Seesaw.

Ein thema: ‘Fi a’m dychymyg’.

‘Fi a’m dychymyg’ yw teitl ein thema y tymor hwn. Cawn gyfle i ddysgu enwau a labelu ein sgerbwd. Ein cylch bywyd fel pobl yn ogystal â chylch bywyd anifeiliaid a chreaduriaid. Yn ystod y thema byddwn yn ymweld â Nant y Pandy.
Caiff y plant fewnbwn a llais yn ein cynllunio.

Byddwn yn ymarfer ein sgiliau gwaith cyfrifo yn y pen, ymarferion y pedair rheol gyda chyfle i atgyfnerthu’r sgiliau yn ein gwaith them alle bo hynny’n bosib.
Caiff y dysgwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu.

Rydym yn hybu ein dysgwyr i gadw’r corff yn iach; yn gorfforol ac yn feddyliol. Byddent yn derbyn gwersi ffitrwydd, sesiynau ABaCh a gwersi Meddylfryd o Dwf.

Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Ni

  • 151121-llynnon-digidol
  • 171121-llynnon-bydis
  • 171121-llynnon-dosbarth
  • 171121-lynnon-eco
  • 171121-lynnon-iach
  • 171121-lynnon-siarter-iaith

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092