Medra (Blwyddyn 6)

Croeso i dudalen dosbarth Medra!

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Medra! Mr Phillips ydw i, athro'r dosbarth, a rhai o’m diddordebau ydy chwarae pêl droed, rhedeg ac rydw i’n gefnogwr mawr Clwb Pêl Droed Lerpwl. Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel athro blwyddyn 6, ac rydw i’n edrych ymlaen am flwyddyn hwylus, brysur a hapus iawn!

Ar y dudalen hon, y bydd gwybodaeth am hynt a helynt y dosbarth felly cofiwch edrych yn aml!

Athro CPA: Mr Owain Gwilym

Ymarfer Corff – Bydd ein gwers ymarfer corff ar fore dydd Gwener.

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn, ac i gofnodi yn y llyfr cofnod (mae versiwn digidol o’r cofnod darllen yn bodoli ar y Google Classroom). Ceir dolenni cyswllt ar Google Classroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’ a ‘Giglets’.

Gwaith cartref: Byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref ar ddydd Gwener drwy’r Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthwyo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Classdojo.

Ein thema: ‘Rhyfel a Heddwch’ ydi ein thema ni, a byddwn yn darganfod sut oedd bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Bydd mewnbwn y plant yn bwysig i ni wrth gynllunio ein gweithgareddau. Cliciwch YMA i weld ein llwybr dysgu wedi’i ysbrydoli gan y plant.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092