Porth Wen (Blwyddyn 1)

Croeso i ddosbarth Porth Wen!

Athrawes: Miss Awen Jones.

Cymorthyddion: Mrs Sharon Binfield, Miss Emelda McGrath a Miss Lowri Jones.

Athrawes CPA: Mrs Lisa Thomas a Mrs Elen Owen.

Hoffwn groesawu disgyblion blwyddyn 1 i’r dosbarth. Mae dosbarth Porth Wen gydag awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o’i gorau. Byddwn yn annog y dosbarth i fod yn bositif, uchelgeisiol gyda hunan hyder ac awch i ddysgu.

Llyfrau darllen: Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn ac i gofnodi ar Seesaw.

Darllen: 
Rydym yn annog y plant i ddarllen yn rheolaidd, gofynnwn yn garedig i chi ddarllen a thrafod y stori gyda’ch plentyn yn ddyddiol gan gofnodi sylwadau yn y cofnod darllen sydd ar SeeSaw. Llyfrau darllen i’w dychwelyd yn ddyddiol. Bydd eich plentyn yn derbyn llyfr darllen newydd yn wythnosol.

Addysg Gorfforol: 
Bydd y wers addysg gorfforol ar ddydd Mercher. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau gwisg addas ar gyfer y gwersi (crys t, siorts a thrainers) a’u gadael nhw yn yr ysgol.

SeeSaw:
Dilynwch ddosbarth eich plentyn ar SeeSaw. Ceir newyddion a llwyddiannau eich plentyn a’r dosbarth ei rannu ar yr app.

Thema:
Ein thema am y tymor hwn ydy ‘Archwilwyr y Gymuned’. Rydym yn dilyn llais y dysgwyr o ran ein dysgu gan ofyn iddynt rannu eu syniadau gwych. Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael cyflawni amrywiaeth o dasgau gwahanol. 

  • themau

Gwefannau defnyddiol:

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092