Porth Wen (Blwyddyn 1)

Croeso i ddosbarth Porth Wen!

Croeso i ddosbarth Porth Wen. Hoffwn groesawu disgyblion blwyddyn 1 i’r dosbarth. Miss Awen Jones yw’r athrawes ddosbarth a bydd Mrs Susan Taylor yn cynorthwyo’r disgyblion o ddydd i ddydd. Mrs Manon Jones-Owen fydd yr athrawes CPA.

Mae dosbarth Porth Wen gydag awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o’i orau. Byddwn yn annog y dosbarth i fod yn bositif, gyda hunan hyder ac awch i ddysgu.

Thema:

Mae tymor cyffroes o’n blaenau gyda thema newydd sef Archwilwyr y Gymuned. Byddem yn dysgu am y gymuned leol sef Llangefni, edrych ar gartref y plant a phwy sy’n byw yno, edrych ar y mathau gwahanol o dai a sut mae tai wedi newid dros y blynyddoedd.

Darllen:

Bydd sesiynau darllen yn cael eu cynnal yn ddyddiol, byddaf yn darllen gyda phob plentyn yn unigol yn ystod yr wythnos.
Rydym yn annog y plant i ddarllen yn rheolaidd, gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda’ch plentyn yn ddyddiol gan gofnodi sylwadau yn y cofnod darllen. Bydd angen iddynt ddod a’u cofnod darllen a’u llyfrau i’r ysgol bob dydd.

Ymarfer Corff:

Dydd Mawrth bydd gwersi Ymarfer Corff. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau gwisg addas ar gyfer y gwersi. (crys-t, siorts a trainers).

Gwaith Cartref:

Dydd Gwener bydd Gwaith Cartref yn cael ei osod i’r plant. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau a’i ddychwelyd erbyn y dydd Llun canlynol. Gofynnwn am eich cefnogaeth i sicrhau bod eich plentyn yn cwblhau’r gwaith.

Ffrwythau:

Caniateir i blant ddod a diod o ddŵr a ffrwyth i’r ysgol i fwyta yn ystod amser egwyl. Mae siop ymhob dosbarth gydag amrywiol ffrwythau ar werth am £1 yr wythnos. Gofynnwn yn garedig i chi ddod a’r arian mewn amlen i’r dosbarth ar Ddydd Llun o.g.y.dd.

ClassDojo:

Dilynwch ddosbarth eich plentyn ar ClassDojo. Ceir newyddion a llwyddiannau eich plentyn a’r dosbarth ar hwn.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092