Porth Wen (Blwyddyn 1)

Croeso i ddosbarth Porth Wen!

Athrawes: Miss Awen Jones.

Cymorthyddion: Miss Catrin Lloyd a Mrs Bet Humphreys.

Athrawes CPA: Miss Elen Owen.

Hoffwn groesawu disgyblion blwyddyn 1 i’r dosbarth. Mae dosbarth Porth Wen gydag awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o’i gorau. Byddwn yn annog y dosbarth i fod yn bositif, uchelgeisiol gyda hunan hyder ac awch i ddysgu.

Thema:

Mae tymor cyffroes o’n blaenau gyda thema newydd sef ‘Y Fferm’. Byddem yn dysgu am anifeiliaid y fferm, am gylch bywyd iâr, am gynnyrch fferm, am beirannau ac ymchwilio o’r fferm i’r fforc. Ar gychwyn y tymor byddwn yn gofyn am syniadau’r plant, gan eu plethu i mewn i waith y dosbarth yn ystod y tymor. Bydd gwersi pwrpasol wedi eu paratoi i symbylu’r plant i ddysgu a mwynhau, ac i roi profiadau gwerthfawr iddynt.

Darllen: 

Bydd sesiynau darllen yn cael eu cynnal yn ddyddiol yn yr
ysgol. Rydym yn annog y plant i ddarllen yn rheolaidd, gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda’ch plentyn yn ddyddiol gan gofnodi sylwadau yn y cofnod
darllen. Llyfrau darllen i’w dychwelyd yn
ddyddiol. Bydd eich plentyn yn derbyn llyfr darllen newydd yn
wythnosol.

Addysg Gorfforol: 

Bydd y wers addysg gorfforol ar ddydd Mercher. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau gwisg addas ar gyfer y gwersi
(crys t, siorts a trainers).

Ffrwythau:

Eleni byddwn yn agor siop ffrwythau yn y dosbarth lle bydd y plant yn gallu datblygu sgiliau allweddol megis trin arian, hylendid a pharatoi ffrwythau. Byddem yn gwerthfawrogi pe bai eich plentyn yn dod â £1 bob bore dydd Llun os gwelwch yn dda. Caniateir i blant ddod a diod o ddŵr i’r ysgol.

SeeSaw:

Dilynwch ddosbarth eich plentyn ar SeeSaw. Ceir newyddion a llwyddiannau eich plentyn a’r dosbarth ei rannu ar yr app.

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092