Porth Wen (Year 1)

Welcome to Porth Wen!

(Awaiting translation)

Mrs Elin Rowlands yw athrawes y dosbarth a Mrs Einir Williams yw’r cymhorthydd.
Thema'r tymor hwn yw 'Y Mor'. Rydym yn edrych ymlaen i astudio gwahanol agweddau yn cynnwys mor-ladron, creaduriaid y mor, goleudai a'r cefnforoedd.

Rydym yn cynllunio gwersi pwrpasol sydd yn cyffroi ac yn symbylu'r plant i ddysgu a fydd yn rhoi profiadau gwerthfawr iddynt.

Dyma bethau pwysig i'w cofio:

Dydd Llun - llyfr darllen yn mynd adref. Ei ddychwelyd ar Ddydd Gwener o.g.y.dd
Dydd Mawrth - diwrnod ymarfer corf. Cofiwch wisgo esgidiau addas.
Dydd Llun - llyfr darllen yn mynd adref. Ei ddychwelyd ar Ddydd Gwener o.g.y.dd

Useful websites:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Contact Us

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Anglesey,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Website by Delwedd