Swtan (Blwyddyn 5)

Croeso i ddosbarth Swtan!

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Swtan! Plant blwyddyn 5 sydd yn y dosbarth hwn eleni ac rwy’n gobeithio am flwyddyn hapus iawn! Miss Lisa Jên Jones ydw i, athrawes dosbarth, a rhai o’m diddordebau ydy coginio, cerdded a chanu.

Ar y dudalen hon, y bydd gwybodaeth am hynt a helynt yn dosbarth felly cofiwch edrych yn aml!

Athro CPA: Mr Owain Gwilym

Ymarfer Corff – Bydd ein gwers ni ar Ddydd Mawrth

Llyfrau darllen – Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen i’w hymarfer yn y dosbarth ac adref. Gwerthfawrogir os y gallwch wrando a thrafod y llyfrau gyda’ch plentyn, ac i gofnodi yn y llyfr cofnod. Ceir dolenni cyswllt ar Google Clasroom i wefannau sy’n darparu llyfrau darllen ar y we i’w darllen neu wrando ar straeon. Hefyd, mae gan eich plentyn fynediad i raglen ddarllen ‘Reading Eggs’ a ‘Giglets’.

Gwaith cartref: Byddwn yn gosod a rhannu gwaith cartref ar ddydd Gwener drwy’r Google Classroom. Gofynnir yn garedig i chwi gynorthywo ac annog eich plentyn i gwblhau’r dasg. Dylid gwneud pob ymdrech i’w gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol.

Cymorth / Ymholiad – Cysylltwch drwy neges Classdojo.

Ein thema: ‘Rhyfel a Heddwch’ ydi ein thema ni, a byddwn yn darganfod sut oedd bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Bydd mewnbwn y plant yn bwysig i ni wrth gynllunio ein gweithgareddau. Cliciwch YMA i weld ein llwybr dysgu wedi’i ysbrydoli gan y plant.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

Cynrychiolwyr Cynghorau Dosbarth Swtan

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092