Trecastell (Blwyddyn Derbyn a Blwynddyn 1)

Croeso i wefan Dosbarth Trecastell.

Athrawes: Miss Manon Pari.
Cymorthyddion: Miss Sharon Williams, Mrs Melanie Lewis.
Athro CPA: Mrs Elen Owen.

Rydym yn ddosbarth llawn hwyl, chwerthin a gwaith caled sydd ag awyrgylch ofalgar. Ein nod ydy sicrhau ein bod yn meithrin unigolion hyderus, creadigol a dysgwyr uchelgeisiol.

Y tymor hwn byddwn yn astudio’r llyfr ‘Un Noson Oer’ gan edrych tu hwnt ar y Gaeaf hefyd. Byddwn hefyd yn dathlu wythnos ‘Cymru Cŵl’ a chwblhau amrywiaeth o weithgareddau ar Y Pasg. Rydym yn dilyn llais y dysgwyr o ran ein dysgu gan ofyn iddynt rannu eu syniadau gwych. Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael cyflawni amrywiaeth o dasgau gwahanol.

Bydd ein gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal bob dydd Llun.

Bydd llyfrau darllen / llythrennau Tric a Chlic yn cael eu gyrru adref yn wythnosol a bydd disgwyl i chi ddarllen adref yn rheolaidd gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda. Peidiwch ag anghofio cofnodi cynnydd eich plentyn ar SeeSaw.

Cofiwch, os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch gyda mi dros SeeSaw.

Hwyl,

Miss Pari.

Thema:

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092