Trecastell (Blwyddyn Derbyn)

Croeso i ddosbarth Trecastell!

Yr athrawes ddosbarth yw Mrs Lowri Mai Jones a'r cynorthwywyr dosbarth yw Miss Sharon Williams a Mrs Michaela Innes. Ein athrawes CPA yw Miss Elen Thomas. Ein prif nod yw sicrhau bod pob plentyn yn hapus ac yn mwynhau'r ysgol, edrychwn ymlaen at wylio'ch plentyn yn datblygu ac yn ffynnu trwy gydol y flwyddyn!

Ein thema ar gyfer y tymor yw ‘Hud a Lledrith’. Rydyn ni'n dechrau pob thema gydag amser cylch fel bod y plant yn arwain ac yn cyfarwyddo eu dysgu a'u syniadau. Trwy'r thema hwn, byddwn yn datblygu sgiliau ieithyddol y plant yn Gymraeg trwy amrywiol dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu. Hefyd, datblygu eu sgiliau mathemateg. Mae disgyblion yn cael cyfle i aros yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol trwy ddysgu yn yr awyr agored a datblygu eu sgiliau mewn ffordd greadigol. Ar ben hynny, rydyn ni'n gobeithio helpu i lunio dysgwyr annibynnol sy'n caru dysgu trwy greu gweithgareddau ysgogol o fewn y meysydd dysgu ac ardaloedd o fewn y dosbarth. Rydyn ni'n edrych ymlaen i ddysgu'r dosbarth eleni!

Addysg Gorfforol: Ein diwrnod addysg gorfforol yw dydd Mercher, felly cofiwch wisgo eich esgidiau rhedeg. Ffrwythau: Mae ffrwythau ar gael yn y dosbarth am £1 yr wythnos. Os yw eich plentyn eisiau ffrwyth am yr wythnos, os gwelwch yn dda dewch a £1 Dydd Llun am yr wythnos i sicrhau fod yna ddigon o ffrwythau i bawb.

Darllen llyfrau: Rydym yn darllen gyda'r plant yn ystod yr wythnos. Mae mynediad i'r llyfrau ar-lein ar wefan Tric a Chlic a gallwch creu cyfrif am ddim. Byddaf yn anfon neges brynhawn Dydd Gwener i ddweud sut mae eich plentyn yn gwneud gyda'i ddarllen ac yn awgrymu llyfr i ymarfer gartref gyda nhw. Mae'r ddolen ar gyfer y wefan ar Class Dojo (stori'r dosbarth).

Cymorth / Ymholiadau: Cysylltwch trwy ‘neges’ ar Class Dojo.

Diolch,

Mrs Jones, Miss Williams and Mrs Innes


Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092