Trecastell (Blwyddyn Derbyn a Blwynddyn 1)

Croeso i wefan Dosbarth Trecastell.

Athrawes: Miss Manon Pari.
Cymorthyddion: Miss Sharon Williams, Mrs Melanie Lewis a Miss Bethan Devlin.
Athro CPA: Mrs Manon Owen.

Rydym yn ddosbarth llawn hwyl, chwerthin a gwaith caled sydd ag awyrgylch ofalgar. Ein nod ydy sicrhau ein bod yn meithrin unigolion hyderus, creadigol a dysgwyr uchelgeisiol.

Ein thema am y tymor hwn ydy ‘Archwilwyr y Gymuned’. Rydym yn dilyn llais y dysgwyr o ran ein dysgu gan ofyn iddynt rannu eu syniadau gwych. Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael cyflawni amrywiaeth o dasgau gwahanol.

Bydd ein gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal bob dydd Llun.

Bydd llyfrau darllen / llythrennau Tric a Chlic yn cael eu gyrru adref yn wythnosol a bydd disgwyl i chi ddarllen adref yn rheolaidd gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda. Peidiwch ag anghofio cofnodi cynnydd eich plentyn ar SeeSaw.

Cofiwch, os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch gyda mi dros SeeSaw.

Hwyl,

Miss Pari.

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092