Y Felin (Blwyddyn 1)

Croeso i ddosbarth Y Felin!

Miss Awen Jones yw athrawes dosbarth y Felin ac mi fydd Mrs Taylor yn cefnogi’r dysgu. Mae dosbarth Y Felin gydag awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o’i orau. Byddwn yn annog y dosbarth i fod yn bositif, gyda hunan hyder ac awch i ddysgu.

Mae tymor cyffroes o’n blaenau gyda thema newydd sef Dathliadau. Rydym yn cynllunio gwersi pwrpasol sydd yn cyffroi ac yn symbylu’r plant i ddysgu.

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2020 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd