Y Felin (Blwyddyn 1)

Croeso i ddosbarth Y Felin!

Miss Awen Jones yw athrawes dosbarth y Felin ac mi fydd Mrs Taylor yn cefnogi’r dysgu. Mae dosbarth Y Felin gydag awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o’i orau. Byddwn yn annog y dosbarth i fod yn bositif, gyda hunan hyder ac awch i ddysgu.

Mae tymor cyffroes o’n blaenau gyda thema newydd sef y Môr. Bydd y plant yn cael cyfleoedd i ddysgu am fôr ladron, creaduriaid y môr. Edrych ar oleudai a'r cefnforoedd. Rydym yn cynllunio gwersi pwrpasol sydd yn cyffroi ac yn symbylu’r plant i ddysgu.

Diwrnod ymarfer corff yw dydd Mawrth.
Llyfrau darllen i’w ddychwelyd bob dydd Gwener.
Gwaith cartref i’w ddychwelyd bob dydd Llun.

Cofiwch gysylltu dros Class Dojo os oes unrhyw beth allai wneud i helpu.

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd