Y Fenai (Blwyddyn Derbyn)

Croeso i ddosbarth Y Felin!

Helo a chroeso i ddosbarth Y Fenai. Miss Manon Rowlands ydw i a dwi’n edrych ymlaen yn fawr i ddysgu disgyblion Y Fenai eleni. Ein thema am y tymor fydd ‘Coch’ felly bydd digon o gyfleodd i’r plant gael arwain y dysgu yn ogystal â chymryd rhan gan ddod ag adnoddau i mewn i’r ysgol. Bydd digon o rybudd yn cael ei roi be bai angen i’r plant ddod ag unrhyw beth i’r ysgol. Ein cymorthyddion eleni ydy Miss Wenna Jones a Miss Karen Jones, mae’r ddwy yn edrych ymlaen yn fawr i gael eich cwmni dros y flwddyn i ddod. Os oes gan rhywun gwestiwn o gwbl, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi drwy’r app ClassDojo.

Diolch yn fawr,

Miss M Rowlands

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2020 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd