Y Fenai (Blwyddyn Derbyn)

Croeso i ddosbarth Y Fenai!

Helo a chroeso i wefan dosbarth Y Fenai.

Athrawes: Miss Manon Rowlands
Cymhorthyddion: Miss Debbie Purcell a Miss Karen Jones.

Rydym yn ddosbarth llawn hwyl, chwerthin a gwaith caled sydd ag awyrgylch gofalgar. Ein nod ydy sicrhau ein bod yn meithrin unigolion hyderus, creadigol a dysgwyr uchelgeisiol.

Ein thema am y tymor hwn ydy 'Y Gryffalo'. Rydym ni'n dilyn trywydd y plant o ran ein dysgu gan ofyn iddynt rannu eu syniadau gwych. Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr cael gwneud yr holl weithgaredd gan gynnwys mynd am antur yn y Goedwig, gwneud bisgedi Gryffalo a gwneud celf a chrefft o'n hoff gymeriad.

Rydym ni'n gwneud ymarfer corff bob bore dydd Iau, felly cofiwch ddod yn eich 'sgidiau addas.
Bydd llyfrau darllen ddim yn cael eu gyrru adref am y tro er mwyn lleihau'r nifer o gyswllt sydd yn cael ei gario rhwng yr ysgol ac adref. Felly, yn hytrach rydym yn anfon linc i'r wefan Tric a Chlic er mwyn i'r dysgwyr barhau i ymarfer darllen adref.

Cofiwch, os oes unrhyw gwestiwn peidiwch bod ofn cysylltu gyda mi dros Class Dojo.

Hwyl,
Miss Rowlands.

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd