Y Fenai (Blwyddyn Derbyn)

Croeso i ddosbarth Y Fenai!

Croeso i wefan Dosbarth Y Fenai.

Athrawes: Miss Manon Rowlands.

Cymorthyddion: Miss Karen Jones a Miss Debbie Purcell.

Athrawes CPA: Miss Elen Thomas.

Rydym yn ddosbarth llawn hwyl, chwerthin a gwaith caled sydd ag awyrgylch ofalgar. Ein nod ydy sicrhau ein bod yn meithrin unigolion hyderus, creadigol a dysgwyr uchelgeisiol.

Ein thema am y tymor hwn ydy 'Hud a Lledrith'. Rydym ni'n dilyn Llais y dysgwyr o ran ein dysgu gan ofyn iddynt rannu eu syniadau gwych. Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael cyflawni amrywiaeth o dasgau gwahanol.

Bydd ein gwersi ymarfer corff bob prynhawn dydd Llun, felly cofiwch ddod yn eich esgidiau addas.

Bydd llyfrau darllen / llythrennau Tric a Chlic yn cael eu gyrru adref yn hwyrach ymlaen yn y tymor a bydd disgwyl i chi ddarllen adref yn rheolaidd gyda'ch plentyn.

Cofiwch am ein Siop Ffrwythau sydd yn 20c y dydd / £1 am yr wythnos.

Cofiwch, os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch gyda mi dros Class Dojo.

Hwyl,

Miss Rowlands.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

 

 

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd