Staff

Ysgol y Graig 2020 - 2021

Head Teacher: Mrs Meinir L Roberts
Assistant Head: Mr Owain Gwilym
Head of the Foundation Phase: Mrs Manon Wyn Jones Owen
Years 3 and 4 Head of Department: Mr Rhys Glyn Pritchard
Years 5 and 6 Head of Department: Miss Elain Wyn Jones
Foundation Phase SENCO: Mrs Elin Rowlands
Key Stage 2 SENCO: Miss Rhian A Hughes
Senior Classroom Assistant Inclusion: Mrs Alwen Moore

Foundation Phase Class Teachers:

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Yr Winllan: Mrs Lowri Jones
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Mrs Elin Rowlands
Y Felin: Miss Awen Jones
Llanddwyn: Miss Elin Williams
Borth: Mrs Bethan Rowlands

PPA Staff:
Mrs Manon Wyn Jones Owen
Miss Elen Thomas

Foundation Phase Teaching Assistants:
Mrs Lowri Jones, Mrs Bet Humphreys, Mrs Wenna Jones, Miss Karen Jones, Miss Sharon Williams, Mrs Susan Taylor, Mrs Einir Williams, Mrs Nicola Roberts, Miss Debbie Purcell

Foundation Phase ALN Assistants: Mrs Michaela Innes

Key Stage 2 Class Teachers:

Mynydd Parys: Mr Rhys Glyn Pritchard
Llynnon: Mr Gethin Phillips
Crigyll: Miss Rhian A Hughes
Swtan: Miss Lisa Jên Jones
Medra: Mr Owain Williams
Carrog: Miss Elain Wyn Jones

PPA Staff:
Mr Owain Gwilym
Miss Elen Thomas

Key Stage 2 ALN Assistants:
Mrs Jennifer, McGillvary, Mrs Nia Morris, Mr Dyfed Williams, Mrs Meryl Pritchard - Evans, Miss Catrin Lloyd, Miss Leona Huey

 

School Welfare Officer: Mrs Elen Wyn Hughes
Senior Support Officer: Mrs Donna Redvers-Jones
Support Officer: Ms Llinos Jones
Play Therapist: Mrs Sally Hanson

 

Ysgol y Graig

Contact Us

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Anglesey,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Website by Delwedd