Staff

Ysgol y Graig 2023 - 2024

Pennaeth: Mrs Meinir L Roberts
Dirprwy bennaeth: Elain Wyn Thomas
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Owain Llyr Gwilym
Arweinyddion Cam Cynnydd 1: Miss Awen Jones a Mrs Manon Wyn Jones Owen
Arweinydd Cam Cynnnydd 2:  Mr Rhys Glyn Pritchard
Arweinydd Cam Cynnnydd 3:  Mrs Manon Glyn Jones
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dysgu Sylfaen: Mrs Naomi Edwards
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Adran Iau: Mrs Rhian Griffiths
Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad: Mrs Alwen Moore

Athrawon Cam Cynnydd 1:

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Trecastell: Miss Manon Pari
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Miss Awen Jones

Cymorthyddion Cam Cynnydd 1:
Mrs Michelle Roberts
Miss Debbie Purcell
Mrs Sioned Mason
Mrs Meryl Pritchard-Evans
Miss Kelsey Burne
Miss Sharon Williams
Mrs Melanie Lewis
Mrs Anwen Roberts
Mrs Lowri Jones
Mrs Sharon Binfield
Miss Catrin Frazer
Miss Magi Furlong

Staff CPA:
Mrs Manon Owen
Mrs Elen Owen
Mrs Lisa Thomas

Athrawon Cam Cynnydd 2:

Blwyddyn 2, 3 a 4

Llanddwyn: Mrs Elin Rowlands
Borth: Mrs Bethan Rowlands
Mynydd Parys: Mr Rhys Pritchard
Llynnon: Mr Jonathan Jones
Crigyll: Mr Owain Williams

Cymorthyddion Cam Cynnydd 2:
Mrs Susan Taylor
Miss Emelda McGrath
Miss Ffion Roberts-Owen
Mrs Nicola Roberts
Miss Wenna Jones
Miss Bethan Devlin
Mrs Nia Morris
Mrs Ann Thomas

Athrawon Cam Cynnydd 3:

Blwyddyn 5 a 6

Swtan: Mr Owain Gwilym
Medra: Miss Laura Millican
Y Pandy: Mrs Manon Jones

Cymorthyddion Cam Cynnydd 3:
Ms Helen Buckley
Miss Catrin Lloyd
Miss Pamela Roberts
Mr Dyfed Williams
Mrs Jen McGilvary
Mrs Michaela Innes - Cymhorthydd Cynhwysiad

Staff Glanhau

Mrs Olwen Jones
Mrs Sue Davies
Ms Tracey Roberts
Miss Sioned Wynne

Staff y Gegin:

Mrs Joanne Cox
Mrs Sue Davies
Miss Charlana Davies
Miss Tiffany Marshall

Swyddog Lles Ysgol: Mrs Elen Wyn Hughes
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgol: Mrs Donna Redvers Jones
Swyddog Cefnogi Ysgol: Ms Llinos Jones
Therapydd Chwarae: Mrs Sally Hanson
Gofalwr: Mr Gary Williams

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092