Staff

Ysgol y Graig 2021 - 2022

Pennaeth: Mrs Meinir L Roberts
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Owain Gwilym
Pennaeth y Cyfnod Sylfaen: Mrs Manon Wyn Jones Owen
Arweinydd Blwyddyn 3 a 4: Mr Rhys Glyn Pritchard
Arweinydd Blwyddyn 5 a 6: Mrs Manon Glyn Jones
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CS: Mrs Naomi Edwards
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CA2: Miss Rhian A Hughes
Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad: Mrs Alwen Moore

Athrawon y Cyfnod Sylfaen:

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Trecastell: Mrs Lowri Jones
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Miss Awen Jones
Llanddwyn: Mrs Elin Rowlands
Borth: Mrs Bethan Rowlands

Staff CPA:
Mrs Manon Wyn Jones Owen
Miss Elen Thomas

Cymorthyddion y Cyfnod Sylfaen:
Mrs Lowri Jones, Mrs Bet Humphreys, Miss Debbie Purcell, Miss Karen Jones, Miss Sharon Williams, Mrs Michaela Innes, Mrs Susan Taylor, Mrs Einir Williams, Mrs Nicola Roberts, 
Cymhorthydd ADY y Cyfnod Sylfaen: Mrs Lowri Jones

Athrawon Cyfnod Allweddol 2:

Brynteg: Miss Rhian A Hughes
Mynydd Parys: Mr Rhys Glyn Pritchard
Llynnon: Miss Laura Millican
Crigyll: Mr Owain Williams
Swtan: Miss Lisa Jên Jones
Medra: Mr Gethin Phillips
Carrog: Mrs Manon Jones

Staff CPA:
Mr Owain Gwilym
Miss Elen Thomas

Cymorthyddion ADY Cyfnod Allweddol 2:
Mrs Jennifer McGillvary, Mrs Nia Morris, Mrs Ann Thomas, Mr Dyfed Williams, Mrs Meryl Pritchard - Evans, Miss Catrin Lloyd, Miss Leona Huey, Miss Wenna Jones, Mrs Pamela Roberts, Mrs Helen Roberts,

Swyddog Lles Ysgol: Mrs Elen Wyn Hughes
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgol: Mrs Donna Redvers-Jones
Swyddog Cefnogi Ysgol: Ms Llinos Jones
Therapydd Chwarae: Mrs Sally Hanson

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092

© 2021 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd