Staff

Ysgol y Graig 2021 - 2022

Pennaeth: Mrs Meinir L Roberts
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Owain Gwilym
Pennaeth y Cyfnod Sylfaen: Mrs Manon Wyn Jones Owen
Arweinydd Blwyddyn 3 a 4: Mr Rhys Glyn Pritchard
Arweinydd Blwyddyn 5 a 6: Mrs Manon Glyn Jones
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CS: Mrs Naomi Edwards
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CA2: Mrs Rhian A Griffiths
Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad: Mrs Alwen Moore

Athrawon y Cyfnod Sylfaen:

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Trecastell: Mrs Lowri Jones
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Miss Awen Jones
Llanddwyn: Mrs Elin Rowlands
Borth: Mrs Bethan Rowlands

Staff CPA:
Mrs Manon Wyn Jones Owen
Miss Elen Thomas

Cymorthyddion y Cyfnod Sylfaen:
Mrs Lowri Jones, Mrs Bet Humphreys, Miss Debbie Purcell, Miss Karen Jones, Miss Sharon Williams, Mrs Michaela Innes, Mrs Susan Taylor, Mrs Einir Williams, Mrs Nicola Roberts, Miss Kelly Gerrard

Cymhorthydd ADY y Cyfnod Sylfaen: Mrs Lowri Jones

Athrawon Cyfnod Allweddol 2:

Brynteg: Mrs Rhian A Griffiths
Mynydd Parys: Mr Rhys Glyn Pritchard
Llynnon: Miss Laura Millican
Crigyll: Mr Owain Williams
Swtan: Miss Lisa Jên Jones
Medra: Mr Gethin Phillips
Carrog: Mrs Manon Jones

Staff CPA:
Mr Owain Gwilym
Miss Elen Thomas

Cymorthyddion ADY Cyfnod Allweddol 2:
Mrs Jennifer McGillvary, Mrs Nia Morris, Mrs Ann Thomas, Mr Dyfed Williams, Mrs Meryl Pritchard - Evans, Miss Catrin Lloyd, Miss Leona Huey, Miss Wenna Jones, Mrs Pamela Roberts, Mrs Helen Roberts

Swyddog Lles Ysgol: Mrs Elen Wyn Hughes
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgol: Mrs Donna Redvers-Jones
Swyddog Cefnogi Ysgol: Ms Llinos Jones
Therapydd Chwarae: Mrs Sally Hanson

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092