Staff

Ysgol y Graig 2022 - 2023

Pennaeth: Mrs Meinir L Roberts
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Owain Gwilym
Pennaeth y Cyfnod Sylfaen: Mrs Manon Wyn Jones Owen
Arweinydd Blwyddyn 3 a 4: Mr Rhys Glyn Pritchard
Arweinydd Blwyddyn 5 a 6: Mrs Manon Glyn Jones
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CS: Mrs Naomi Edwards
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CA2: Mrs Rhian A Griffiths
Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad: Mrs Alwen Moore

Athrawon y Cyfnod Sylfaen:

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Trecastell: Mrs Lowri Jones
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Miss Awen Jones
Llanddwyn: Miss Cadi Owen
Borth: Mrs Bethan Rowlands
Brynteg: Miss Laura Millican

Staff CPA y Cyfnod Sylfaen:
Miss Elen Owen
Mrs Rhian Griffiths
Mr Jonathan Jones

Cymorthyddion y Cyfnod Sylfaen:
Mrs Melanie Lewis
Mrs Meryl Pritchard-Evans
Mrs Sharon Williams
Miss Debbie Purcell
Miss Karen Jones
Mrs Bet Humphreys
Mrs Lowri Jones
Mrs Susan Taylor
Mrs Nicola Roberts
Mrs Einir Williams

Cymorthyddion ADY y Cyfnod Sylfaen:
Mrs Lowri Jones
Ms Anwen Roberts
Miss Debbie Purcell
Miss Karen Jones
Miss Catrin Lloyd
Mrs Alwen Moore
Mrs Michaela Innes

Athrawon yr Adran Iau:

Brynteg: Miss Laura Millican
Mynydd Parys: Mr Rhys Pritchard
Llynnon: Mrs Lisa Thomas
Crigyll: Mr Owain Williams
Swtan: Mr Owain Gwilym
Medra: Mr Gethin Phillips
Carrog: Mrs Manon Jones

Staff CPA yr Adran Iau:
Miss Elen Owen
Mrs Rhian Griffiths
Mr Jonathan Jones

Cymorthyddion ADY yr Adran Iau:
Mrs Jennifer McGilvary
Mrs Nia Morris
Mr Dyfed Williams
Miss Wenna Jones
Mrs Pamela Roberts
Mrs Helen Roberts
Mrs Sioned Mason

Swyddog Lles Ysgol: Mrs Elen Wyn Hughes
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgol: Mrs Donna Redvers-Jones
Swyddog Cefnogi Ysgol: Ms Llinos Jones
Therapydd Chwarae: Mrs Sally Hanson

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092