Staff

Ysgol y Graig 2023 - 2024

Pennaeth: Mrs Meinir L Roberts
Dirprwy bennaeth: Elain Wyn Thomas
Arweinydd Cam Cynnydd: 1 Mrs Naomi Edwards
Arweinydd Cam Cynnnydd 2:  Mr Rhys Glyn Pritchard
Arweinydd Cam Cynnnydd 3:  Mrs Manon Glyn Jones
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dysgu Sylfaen: Mr Owain Williams
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Adran Iau: Mrs Rhian Griffiths
Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad: Mrs Alwen Moore

Athrawon Cam Cynnydd 1:

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Y Nyth: Mrs Naomi Edwards
Trecastell: Miss Manon Pari
Y Fenai: Miss Manon Rowlands
Porth Wen: Mrs Yvonne Jones

Cymorthyddion Cam Cynnydd 1:
Mrs Michelle Roberts
Miss Debbie Purcell
Mrs Sioned Mason
Miss Kelsey Burne
Miss Sharon Williams
Mrs Melanie Lewis
Mrs Anwen Roberts
Mrs Lowri Jones
Mrs Sharon Binfield
Miss Catrin Frazer
Miss Magi Furlong

Staff CPA:
Mrs Elen Owen
Mrs Lowri Jones

Athrawon Cam Cynnydd 2:

Blwyddyn 2, 3 a 4

Llanddwyn: Mrs Elin Rowlands
Borth: Mrs Bethan Rowlands
Mynydd Parys: Mr Rhys Pritchard
Llynnon: Mr Jonathan Jones
Crigyll: Mr Owain Williams

Cymorthyddion Cam Cynnydd 2:
Mrs Susan Taylor
Miss Emelda McGrath
Miss Ffion Roberts-Owen
Mrs Nicola Roberts
Miss Wenna Jones
Miss Bethan Devlin
Mrs Nia Morris
Mrs Ann Thomas
Miss Cherylynn Paddison

Athrawon Cam Cynnydd 3:

Blwyddyn 5 a 6

Swtan: Mr Owain Gwilym
Medra: Miss Laura Millican
Y Pandy: Mrs Manon Jones

Cymorthyddion Cam Cynnydd 3:
Miss Catrin Lloyd
Miss Pamela Roberts
Mr Dyfed Williams
Mrs Jen McGilvary
Mrs Michaela Innes - Cymhorthydd Cynhwysiad
Miss Kelly Owen

Staff Glanhau

Mrs Olwen Jones
Mrs Sue Davies
Ms Tracey Roberts
Miss Sioned Wynne

Staff y Gegin:

Mrs Joanne Cox
Mrs Sue Davies
Miss Charlana Davies

Uwch Swyddog Cefnogi Ysgol: Mrs Donna Redvers Jones
Swyddog Cefnogi Ysgol: Ms Llinos Jones
Therapydd Chwarae: Mrs Sally Hanson
Gofalwr: Mr Gary Williams

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092