Llythyrau

2019-2020

30.03.20 Llythyr Gofal dros y Gwyliau Pasg Swyddogol

20.03.20 Diweddariad - Covid-19

19.03.20 Neges Cyngor Ynys Môn

18.03.20 CAU YSGOLION yn sgil gofyn cenedlaethol – Covid-19

17.03.20 Cyflwyniad Sydyn ir Cwricwlwm i Gymru

03.03.20 Llythyr Moderneiddio Ysgolion Dalgylch Llangefni

06.01.20 Llythyr Categoreiddio Ysgolion

03.01.20 Dyddiadau Tymor y Gwanwyn 2020

19.12.19 Llythyr Rhagfyr 2019

19.12.19 Llythyr Dosbarth Meithrin

15.10.19 Gwasanaeth Diolchgarwch Blynyddoedd 3 - 6, Hydref 25ain - cliciwch yma

19.09.19 Newydd - Clwb Hwyl - cliciwch yma

12.09.19 Dyddiadau 2019-20 - cliciwch yma

 

2018-2019

16.07.19 Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2019 - cliciwch yma

08.04.19 Bwydlen Haf 2019 - cliciwch yma

04.03.19 Randdeiliaid - cliciwch yma

08.02.19 App ClassDojo - cliciwch yma

04.02.19 Trefniadau Diwedd Diwrnod - cliciwch yma

18.01.19 Cyfarfod Estyn - cliciwch yma

14.01.19 Rhybudd Statudol - cliciwch yma

21.12.18 Adroddiad Blynyddol i Rieni 2017-18 - cliciwch yma

18.12.18 Adolygiad Estyn rhwng 21ain – 24ain o Ionawr 2019 - cliciwch yma

13.12.18 Gwybodaeth - cliciwch yma

11.12.18 Gwybodaeth Rhagfyr - cliciwch yma

14.11.18 Panto Cinderella 2018 - cliciwch yma

29.10.18 Dyddiadau 2018-19 - cliciwch yma

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2020 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd