Dosbarthiadau

Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Gwefannau defnyddiol:

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092