Siarter Iaith

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn 2015, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein h’ysgol. Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol – y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.


Cefnogi eich plentyn i ddefnyddio'r Gymraeg gartref

Polisi cenedlaethol ar drosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

Gwaith Cartref - Dim Problem

Welsh 4 Parents

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092