Gweithgareddau ar ôl Ysgol

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID 19, ni fydd unrhyw weithgareddau ar ôl oriau ysgol yn cael eu trefnu nes y byddwn yn rhoi gwybod i chi fod unrhyw newid.

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092