Newyddion

16.07.19 Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2019

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


02.05.19 Cwis Llyfrau

Gwersi MandarinLlongyfarchiadau i dimau Cwis Llyfrau Blwyddyn 3 a 4 a Blwyddyn 5 a 6! Pencampwyr Ynys Môn! Pob lwc yn y rownd derfynol mis Mehefin yn Aberystwyth.


03.04.19 Gwersi Mandarin

Gwersi MandarinDa iawn Oliver, Lydia, Cai a Nel a fu’n sôn am eu profiadau cerddorol a gwersi Mandarin yn y Brifysgol yn ddiweddar.


01.04.19 Diolch i arweinydd Cyngor Môn

Gwersi MandarinDiolch i arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, am arwain ein Cyngor Ysgol a’n Llysgenhadon Chwaraeon o amgylch yr adeilad a’r Siambr!


12.02.19 Wythnos Cŵl Cymru

Cŵl CymruAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


24.01.19 Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

Cystadleuaeth Gymnasteg yr UrddLlongyfarchiadau i Mabli ar ddod yn 2il yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau hefyd iddi hi a Nel ar ddod yn drydedd yn y gystadleuaeth ar gyfer gwaith pâr. Da iawn chi genod!


17.01.19 Eisteddfodau

Fy Milltir SgwarAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


14.01.19 RHYBUDD STATUDOL

Fy Milltir SgwarAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


08.01.19 Graffiti

Fy Milltir SgwarMae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn gweithio efo Andy Dimeone Birch, sy'n artist graffiti, ar gynllunio gwaith celf arbennig wrth ddrws mynedfa Ysgol y Graig. Mae'n rhaid dweud fod pawb wrth eu boddau gyda'r gwaith gorffenedig!


13.12.18 Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Fy Milltir SgwarMôn & Bangor 2019 - cliciwch yma

Dysgu Cymraeg Skype - cliciwch yma


08.11.18 Pawen Lawen Aled Hughes 2018 - Plant Mewn Angen

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2019 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd