Archif Llythyrau

2021-2022

18.07.22 - Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2022-2023

18.07.22 - LLythyr Cinio am Ddim blwyddyn Derbyn a blwyddyn 1

15.07.22 - LLythyr

06.09.21 - Bwydlen Ysgol

 

2020-2021

19.04.21 - Llythyr Penderfyniad Cynyddu capasiti Ysgol Y Graig

10.02.21 - Llythyr Ail-agor ysgolion i blant y Cyfnod Sylfaen

10.02.21 - Neges i rieni a gwarcheidwaid

04.02.21 - Llythyr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc gydag anghenion addysgol arbennig

24.11.20 - Llythyr Gorchudd Wyneb

23.09.20 - Gwybodaeth Mynediad i Derbyn 2021-22

23.09.20 - Gwybodaeth Mynediad i Meithrin 2021-22

21.09.20 - Gwybodaeth Ysgolion i Rieni COVID-19

09.09.20 - NODIADAU ATGOFFA SGRINIO AR GYFER DYSGWYR, STAFF AC YMWELWYR I’R YSGOL

 

2019-2020

03.04.20 Cysylltu Nyrs Ysgol

30.03.20 Llythyr Gofal dros y Gwyliau Pasg Swyddogol

20.03.20 Diweddariad - Covid-19

19.03.20 Neges Cyngor Ynys Môn

18.03.20 CAU YSGOLION yn sgil gofyn cenedlaethol – Covid-19

17.03.20 Cyflwyniad Sydyn ir Cwricwlwm i Gymru

03.03.20 Llythyr Moderneiddio Ysgolion Dalgylch Llangefni

06.01.20 Llythyr Categoreiddio Ysgolion

03.01.20 Dyddiadau Tymor y Gwanwyn 2020

19.12.19 Llythyr Rhagfyr 2019

19.12.19 Llythyr Dosbarth Meithrin

15.10.19 Gwasanaeth Diolchgarwch Blynyddoedd 3 - 6, Hydref 25ain - cliciwch yma

19.09.19 Newydd - Clwb Hwyl - cliciwch yma

12.09.19 Dyddiadau 2019-20 - cliciwch yma

 

2018-2019

16.07.19 Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2019 - cliciwch yma

08.04.19 Bwydlen Haf 2019 - cliciwch yma

04.03.19 Randdeiliaid - cliciwch yma

08.02.19 App ClassDojo - cliciwch yma

04.02.19 Trefniadau Diwedd Diwrnod - cliciwch yma

18.01.19 Cyfarfod Estyn - cliciwch yma

14.01.19 Rhybudd Statudol - cliciwch yma

21.12.18 Adroddiad Blynyddol i Rieni 2017-18 - cliciwch yma

18.12.18 Adolygiad Estyn rhwng 21ain – 24ain o Ionawr 2019 - cliciwch yma

13.12.18 Gwybodaeth - cliciwch yma

11.12.18 Gwybodaeth Rhagfyr - cliciwch yma

14.11.18 Panto Cinderella 2018 - cliciwch yma

29.10.18 Dyddiadau 2018-19 - cliciwch yma

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092