Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol 2018-2019

Fy Milltir Sgwar

01.04.19 Diolch i arweinydd Cyngor Môn

Gwersi MandarinDiolch i arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, am arwain ein Cyngor Ysgol a’n Llysgenhadon Chwaraeon o amgylch yr adeilad a’r Siambr!


Cyflwyniad o'r ysgol


Cynllun Gweithredu Cyngor Ysgol y Graig 2018-2019 - cliciwch yma

Clwb Rhedeg - cliciwch yma

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2020 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd