Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol!

Diolch i chi am ymweld â'n tudalen. Yma bydd y newyddion diweddaraf am hynt a helynt Cyngor Ysgol Y Graig. Mis Medi, bydd pob dosbarth yn ethol dau aelod i fod ar y Cyngor Ysgol. Ein bwriad yw sefydlu grwpiau bach yn rhan o'r prif bwyllgor unwaith eto eleni, felly dewch yn ôl yma yn fuan i glywed mwy!

 


01.04.19 Diolch i arweinydd Cyngor Môn

Gwersi MandarinDiolch i arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi, am arwain ein Cyngor Ysgol a’n Llysgenhadon Chwaraeon o amgylch yr adeilad a’r Siambr!


Cyflwyniad o'r ysgol


Cynllun Gweithredu Cyngor Ysgol y Graig 2018-2019 - cliciwch yma

Clwb Rhedeg - cliciwch yma

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092