Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth yn rhan greiddiol o’r Graig. Mae’r holl ddisgyblion yn mwynhau canu amrywiol o emynau yn y gwasanaeth boreol, ac yn perfformio mewn sioeau Nadolig.

Caiff Côr yr ysgol, gyfle i ganu mewn gwasanaethau, cyngherddau at achosion da ac wrth gwrs cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Bydd cyfle iddynt hefyd i ddysgu canu Cerdd Dant, a bu’r Côr Cerdd Dant a’r Parti Cerdd Dant yn llwyddiannus ar lwyfan yr Urdd.

Fel rhan o ddarpariaeth Cerdd yr ysgol drwy wasanaeth Cerdd William Mathias, rhoddwn y cynnig a’r cyfle i ddisgyblion yr adran Iau dderbyn gwersi offerynnol.

Ar hyn o bryd cynigir gwersi:-

 • Telyn
 • Chwythbrennau
 • Offeryn Pres
 • Ffidil / Soddgrwth
 • Piano

Mae’r cyfle hwn i ddysgu chwarae offeryn neu fod yn aelod mewn côr yn:-

 • datblygu’r ymennydd
 • gwella eu bywyd cymdeithasol
 • rhyddhau a lleihau straen meddwl
 • rhoi teimlad o gyflawniad
 • cryfhau eu hunan hyder
 • dysgu i fod yn amyneddgar
 • gwella eu cóf
 • cynyddu disgyblaeth a sgiliau rheoli amser
 • galluogi i fod yn fwy creadigol
 • cael HWYL!

Yn flynyddol, bydd Band yr ysgol o dan arweiniad Mrs Kate Gwilliam yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Daeth llwyddiant sawl tro, â’r profiad arbennig i aelodau’r band yn cael perfformio ar lwyfan prifwyl ieuenctid Cymru.

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda’r Cyd-lynydd Cerdd Rhys G. Pritchard.

 

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

6602154_pennaeth.graig@Hwbcymru.net

(01248) 723092