Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Diweddaraf

Rydym fel ysgol bob amser yn herio ein hunain i fod yn arloesol a blaengar yn yr hyn rydym yn ei wneud er mwyn sicrhau fod holl blant yr ysgol yn cael y sylfaen gadarn y maent ei angen er mwyn adeiladu arno, a thrwy hynny profi llwyddiant yn eu bywydau.

Mae llawer o newidiadau ym myd addysg Cymru ar hyn o bryd, ac mae'n bwysig ein bod yn barod ar gyfer y newidiadau hynny. Rydym wedi cymryd hyn i ystyriaeth wrth benderfynu ar ein blaenoriaethau eleni.

Blaenoriaethau 2018-19 yw:

  1. Datblygu sgiliau’r holl ddisgyblion fel eu bod yn ddysgwyr annibynnol a thrwy hyn byddwn yn datblygu gwytnwch ein plant a'r gallu i ddyfalbarhau pan yn wynebu sialensau.
  2. Datblygu sgiliau’r holl ddisgyblion fel eu bod yn ddefnyddwyr hyderus o’r Gymraeg yn gymdeithasol yn ogystal ag ar lawr yr dosbarth.
  3. Sicrhau cyfleoedd i ymestyn sgiliau’r holl ddisgyblion fel eu bod yn cymhwyso sgiliau digidol yn naturiol yn eu bywyd ysgol.
  4. Sicrhau fod y ddarpariaeth o fewn ardaloedd y CS yn rhoi cyfle i herio a datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd yr holl ddisgyblion.
  5. Y Tîm Rheoli i arwain yr holl staff addysgu wrth datblygu eu dealltwriaeth o egwyddorion cynnwys adroddiad Dyfodol Llwyddiannus a gofynion Cwricwlwm i Gymru.

Ysgol y Graig

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Graig,
Ffordd y Coleg,
Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7LP

ysg2154@ynysmon.gov.uk

(01248) 723092

© 2019 Ysgol y Graig. Gwefan gan Delwedd